Lióng ke Chûng-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lióng ke Chûng-koet

Lióng ke Chûng-koet fe̍t-chá Lióng chak Chûng-koet, he yit chúng yû-koân Thòi-vân lâu Chûng-koet koân-he ke chṳn-chhṳ kôn-tiám, liá chúng kôn-tiám kî-pún he kóng kîm-ha sṳ-kie mien-táng yù lióng ke Chûng-koet, yit ke he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, yit ke he Chûng-fà Mìn-koet.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]