Thi̍t-sû ke koet lâu koet koân-he

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thi̍t-sû ke koet lâu koet koân-he, ya cho-tet ham cho lióng-koet-lun, he Thòi-vân chúng-thúng Lí Tên-Fî chhai 1999-ngièn thì-chhut ke chṳn-chhṳ kôn-tiám, ngin-vì Chûng-fà Mìn-koet lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he thi̍t-sû ke koet lâu koet koân-he. Chûng-fà Mìn-koet ke liâng-thú he Thòi-vân, Phàng-fù, Kîm-mùn lâu Mâ-chú; Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke liâng-thú he Chûng-koet Thai-liu̍k.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]