Mâ Ngâ-kok

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ Ngâ-kok

Mâ Ngâ-kok (馬雅各;Yîn-ngî: Dr. James Laidlaw Maxwell MD, 1836-ngièn sâm-ngie̍t sṳ̍p-pat ngit -1921-ngièn sâm-ngie̍t), he Sû-kiet-làn-ngìn, sṳ̍p-kiú sṳ-ki heu-khì tshai Thòi-vân nàm-phu tshòn-kau ke Sû-kiet-làn si̍t tshòn-kau-sṳ lâu yî-ho̍k pok-sṳ, tshóng-sat Thòi-vân sú-tsho sî-sṳt yî-yen. 1860-ngièn, Sû-kiet-làn si̍t ke Mâ Ngâ-kok pit-ngia̍p tshai Yîn-koet Oi-tên-páu Thai-ho̍k yî-khô, tsṳ̂-heu tshièn-vông Tet-koet khi̍p Fap-koet tshṳ̂m-tsho, fi-koet heu ngin-tsṳt yî Yîn-koet Pak-mìn-hàn yî-yen. 1860-ngièn Yîn-koet Chóng-ló Kau-fi tshai Douglas mu̍k-sṳ̂ kien-ngi ha, tsiông Thòi-vân lie̍t-ngi̍p yî-liàu tshòn-tho ke siên-kau khî, ôn-phài yî-sṳ̂ poi-kín ke siên-kau-sṳ tshièn-vông. Mâ Ngâ-kok 1863-ngièn tí-tha̍t Song-hói Yîn-koet tsû-kie, tsai-hi Amoy. 1864-ngièn Mâ Ngâ-kok siên-hàng tshièn-vông Thòi-vân kháu-tshat. 1865-ngièn tsṳn-sṳt yung Kî-tuk Chóng-ló Kau-fi tshòn-kau-sṳ lâu yî-sâng sûng-fun tshièn-vông Thòi-vân, liuk-ngie̍t sṳ̍p-liuk ngit tshai Thòi-nàm fú-sàng tsû vuk-è khôi-sṳ́ tshòn-kau.