Marseille

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Marseille .
Marseille Khì-chì
Marseille Vûn-chông

Marseille he Fap-koet thi-ngi thai sàng-sṳ lâu thi-sâm thai Tû-fî-khî. Chhai 1999-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà chûng, yû 1,516,340-miàng kî-mìn. Kì vi-yî Thi-chûng-hói yèn-ngan, ngièn su̍k-yî Provence-sén. Marseille he Fap-koet chui-thai ke sông-ngia̍p kóng-héu, ya-he Thi-chûng-hói chui-thai ke sông-ngia̍p kóng-héu. Marseille he Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî ke sú-fú, ya-he Bouches-du-Rhône-sén ke sú-fú.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Marseille .

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Marseille Panorama NDDLG NorthWest JD 12082007.jpg

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Marseille siông-koân ke tóng-on.