Ngièn Chhin-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngièn Chhin-hiông
Chhut-se-ngit 1965-ngièn 5-ngie̍t 8-ngit Edit this on Wikidata (58-se)
Koet-sit Ngi̍t-pún Edit this on Wikidata
voi kóng Ngi̍t-pún-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Q118189680 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 小孩子學生 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Yâ-pí Thai-hiùng Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg 野比雄助 Edit this on Wikidata

Ngièn Chhin-hiông(源靜香, Ngi̍t-ngî: 源 静香, Minamoto Shizuka), phe̍t-miàng Ngì-chhin (宜靜), he Ngi̍t-pún chho̍k-miàng ke màn-va̍k chok-phín 《Doraemon》(哆啦A夢) ke Chhṳ-kok, Yâ-pí Thai-hiùng ke thùng-ho̍k lâu phèn-yû. Kûng-kho yung-kûng, sin vûn-fò, hau fò-phìn. Tón-chhú he yû-têu oi chhîn-kiet, kiâm-chṳ̂ thàn séu-thì-khìm ke khìm-sâng, sṳ̍p-chṳ pí Kông-thièn Vú chhong-kô hàn yû pho-fái-li̍t.

Ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-ngit(生日)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 5-ngie̍t 2-ngit.

Yù-tiám(優點)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • San-liòng

Khiet-tiám(缺點)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]