跳至內容

Pô-sṳ̂ Ti-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Pô-sṳ̂ Ti-koet

Pô-sṳ̂ Ti-koet (tshièn 550-ngièn - tshièn 330-ngièn),he Pô-sṳ̂ sú-ke pá liâng-thú khok-tsông to thai-phu-fun Chûng-Â liâng-vet ke vòng-tshèu. Liâng-thú tûng tsṳ Pâ-kî-sṳ̂-thán, sî-pet tsṳ Thú-ngí-khì, Êu-chû ke Mâ-khì-tun, Set-lùi-sṳ̂ (Thrace), sî-nàm tsṳ Âi-khi̍p.


Vòng-koet ke Kien-li̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vòng-koet ke Khok-tsông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vòng-koet ke Thìn-tshè[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sôi-mòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Achaemenid vòng khi̍p Liâng-siu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thù-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]