Pô-sṳ̂ Ti-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pô-sṳ̂ Ti-koet

Pô-sṳ̂ Ti-koet (tshièn 550-ngièn - tshièn 330-ngièn),he Pô-sṳ̂ sú-ke pá liâng-thú khok-tsông to thai-phu-fun Chûng-Â liâng-vet ke vòng-tshèu. Liâng-thú tûng tsṳ Pâ-kî-sṳ̂-thán, sî-pet tsṳ Thú-ngí-khì, Êu-chû ke Mâ-khì-tun, Set-lùi-sṳ̂ (Thrace), sî-nàm tsṳ Âi-khi̍p.


Vòng-koet ke Kien-li̍p[編寫 | 編寫原始碼]

Vòng-koet ke Khok-tsông[編寫 | 編寫原始碼]

Vòng-koet ke Thìn-tshè[編寫 | 編寫原始碼]

Sôi-mòng[編寫 | 編寫原始碼]

Achaemenid vòng khi̍p Liâng-siu[編寫 | 編寫原始碼]

Thù-phién[編寫 | 編寫原始碼]