Phû Lû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Phû Lû-sṳ.

Phû Lû-sṳ (蒲魯士, Yîn-ngî: William Nesbitt Brewster; 1862-ngièn - 1916-ngièn), Mî-yî-mî-fi chhai-fà Chhòn-kau-sṳ. 1862-ngièn, Phû Lû-sṳ sâng yî Mî-koet Ngò-hài-ngò-chû. 1888-ngièn chhai Mî-koet Pô-sṳ-tun Thai-ho̍k pit-ngia̍p, fe̍t-tet Sṳ̀n-ho̍k Pok-sṳ ho̍k-vi. 1889-ngièn, su Mî-yî-mî-fi phai-khién chhièn-vông Sîn-kâ-po chhòn-kau, than yîn-vì súi-thú put-fu̍k ke yèn-ku, pûn kói-phai vông Fuk-chû kau-khî chhòn-kau. Chhai Fuk-chû khì-kiên, Phû Lû-sṳ ngìn-sú liáu Fui-sṳ̂-chha̍t séu-chiá (Miss Elizabeth Fisher) kiet-fûn. 1890-ngièn, pûn thiàu-vông chûng Hîn-fa-fú (kîm Phû-thièn-sṳ) chhòn-kau.

Phû Lû-sṳ chhai Hîn-fa-fú khì-kiên ho̍k-fi liáu Phû-siên-ngî, vì-liáu chhòn-kau fông-phien, kì sat-kie liáu Phû-siên-ngî ke Kau-fi Lò-mâ-sṳ —— Hîn-fa Phìn-fa-sṳ, pin chhai 1892-ngièn chṳ 1900-ngièn khì-kiên yung Phû-siên-ngî fân-yi̍t liáu 《Sîn-yok Chhiòn-sû》, khôi-phan mî-hîn sû-khiu̍k yî yin-chṳ 《Sṳn-kîn》. Heu-lòi yu chhóng-li̍p liáu Kau-fi khan-vu̍t 《Fun-hîn-po》. Kì chhai chhòn-kau chṳ̂ yì, hàn chhai Phû-thièn hîn-phan kûng-khiung sṳ-ngia̍p, pâu-koat Fuk-yîm sû-yen, Sî-ho̍k tsai (heu kói-miàng Chet-lî Chûng-ho̍k, kîm-phû-thièn ngi-chûng chhièn-sṳ̂n), Hâm-kông Hîn-yìn Yî-yen (kîm-ha Hâm-kông-khî Yî-yen chhièn-sṳ̂n), kû-yì-yen, kài-yên-sa, kûng-yit-sa, pin-chhiâ hîn-phan sṳ̍t-ngia̍p, yì Hîn-san Lùn-sòn Kûng-sṳ̂, mien-fún kâ-kûng-chhòng. Pin chiông tông-thi miàng-sán chhṳ̀n-chṳ́ Lai-kî yín chúng Mî-koet, yî-khi̍p chû-chṳt Phû-siên kau-yû chhièn-vông Sâ-lâu-ye̍t khén-chhṳ̍t.

1916-ngièn, Phû Lû-sṳ fán fì Mî-koet, put kiú ko-sṳ̂n, ngièn 53-se.