Hîn-fa Phìn-fa-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Hîn-fa Phìn-fa-sṳ
Hing-hua̍ Báⁿ-uā-ci̍
Lui-hîn: Là-tên sṳ-mû (modified)
Ngî-ngièn: Phû-siên-ngî
Fat-mìn-chá: Phû Lû-sṳ
Sṳ́-yung sṳ̀-khì: 1890-ngièn
Sṳ-mû sû-siá hì-thúng: artificial script
Hîn-fa Phìn-fa-sṳ
Hing-hua̍ Báⁿ-uā-ci̍
HinghwaBible1.gif
yung Hîn-fa Phìn-fa-sṳ chhòn-siá ke Phû-siên-ngîSṳn-kîn》〈Chhóng-sṳ-ki

Hîn-fa Phìn-fa-sṳ (Hing-hua̍ báⁿ-uā-ci̍; Yîn-ngî: Hinghwa Romanized) he yit-chúng yung-yî sû-siá Phû-siên-ngî (Hîn-fa-ngî) ke Lò-mâ piâng-yîm hì-thúng, vì Kau-fi Lò-mâ-sṳ chṳ̂-yit. 1890-ngièn yù Kî-tuk-kau Mî-yî-mî-fi Chhòn-kau-sṳ Phû Lû-sṳ Fû-fu fat-mìn pin thûi-hàng. Hîn-fa Phìn-fa-sṳ he Li̍t-sṳ́ sông thi-yit-tho sṳ́-yung Là-tên sṳ-mû péu-ki Phû-siên-ngî ke vùn-sṳ hì-thúng, vì Kî-tuk-kau chhai phû thièn chhòn-pô fat-fî chhùng-yeu kung-hien.