跳至內容

Pha̍k-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Pha̍k-ngìn ha̍p-ngi Pha̍k-set Ngìn-chúng yit-pân yi̍t chok Sî-yòng-ngìn, Sî-fông ngìn; chang-sṳt Ho̍k-miàngKô-kâ-sok Ngìn-chúng he chṳ́ yúng-yû thâm-set phì-fû ke chúng-chhu̍k fe̍t khiùn-thí sṳ̀n-yèn; fe̍t-he yit-lui yúng-yû thâm-set phì-fû, yû-khì he ngièn-chhṳ Êu-chû ke ngìn-lui khiùn-thí, yîn-chhṳ́ yû-sṳ̀ yu chôn-chṳ́ Êu-chû-ngìn. Kóng-ngi "Pha̍k-ngìn" yit-chhṳ̀ ya pâu-hàm liáu Sî-Â ke mìn-chhu̍k, fàm-chṳ́ -chhién fû-set ngìn-chúng.