Po Hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Po Hò.
Po Hò.
Po Hò.

Pô-hò (Yi-thai-li-ngîPo) he Yi-thai-li chui chhòng ke yit-thiàu hò-liù. Vi-yî Yi-thai-li pet-phu, fat ngièn yî Â-ngì-pî-sṳ̂ sân thi-khî, hiong tûng chhai vî nì sṳ̂ fu-khiûn chu-ngi̍p Â-tet-lî-â-hói, chhiòn chhòng 652kûng-lî. Liù-vet mien-chit 71,000 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]