Venezia

Chhiùng Wikipedia lòi
Venezia.
Venezia.
Venezia.
Venezia.

Venezia (Veneto-ngî: Venezsia; Yi-thai-li-ngî: Venezia; Friulia-ngî: Vignesie; Là-tên-ngî: Venetia; Yîn-ngî: Venice) he Yi-thai-li tûng-pet-phu chho̍k-miàng ke lî-yû lâu kûng-ngia̍p sàng-sṳ, ya-he Veneto thi-khî ke Sú-fú. ngìn-khiéu yok 271,251 ngìn (2004-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit). Venezia lâu Padova, Treviso chû-sṳ̀n Padova-Treviso-Venezia thi-khî (ngìn-khiéu yok 1,600,000 ngìn). Luigi Barzini chên chhai New York sṳ̀ po hìn-yùng kì "mò ngì he chui mî li ke ngìn chho tû-sṳ "[1], sṳ̀-thoi sien sông ya chhṳ̂n chan vî nì sṳ̂ he Êu-chû chui long màn ke sàng-sṳ chṳ̂-yit. Venezia sṳ khî hâm-koi Ngi-thai-li tûng-pet-phu Adriatic-hói yèn-ngan ke Venezia sit fù ke 118 ke tó-yí lâu lìn khiûn yit-ke pan-tó. Liá-ke hâm súi sit fù fûn-pu chhai Po Hò lâu Piave-hò chṳ̂-kiên ke hói-ngan sien.

Venezia chên-kîn he Venezia Khiung-fò-koet ke chûng-sîm, sṳ̍p-sṳ kiûn chin-hàng sṳ̍p-sṳ-kiûn tûng-chṳ̂n sṳ̀ ya chên chhai liá-vi si̍p kiet, yì-chhiâ ya-he 13 Sṳ-ki chṳ 17 Sṳ-ki ma̍t yit-ke fî-sòng chhùng-yeu ke sông-ngia̍p (yû-khì he hiông-liau mo-yi, liòng-sṳ̍t lâu mô phì mo-yi) lâu ngi-su̍t chhùng chṳ́n. Heu-lòi yîn-vì Thú-ngí-khì ngìn tui Thi-chûng-hói tûng piên ke khúng-chṳ chhiuk sṳ́ Êu-chû koet-kâ chhìm-tsáu khì-thâ hòng-sien ke yu̍k mong, Venezia yîn-chhṳ́ sṳt-hi liáu thai phu-fûn ke chhùng-yeu sin lâu yáng-hióng li̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. THE MOST BEAUTIFUL CITY IN THE WORLD - The New York Times