Venezia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Venezia.
Coat of Arms of the Republic of Venice.svg
Venezia.
Venezia.
Venezia.

Vî-nì-sṳ̂ (Vî-nì-sṳ̂-ngîVenezsia; Ngi-thai-li-ngîVenezia; Fut-liù-li-ngîVignesie; Là-tên-ngîVenetia; Yîn-vùn: Venice) he Ngi-thai-li tûng-pet-phu chho̍k-miàng ke lî-yû lâu kûng-ngia̍p sàng-sṳ, ya-he Vî-nì-thok thi-khî ke Sú-fú. ngìn-khiéu yok 271,251 ngìn (2004-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit). Vî nì sṳ̂ lâu pha tô ngá chû-sṳ̀n thai pha tô ngá - vî nì sṳ̂ thi-khî (ngìn-khiéu yok 1,600,000 ngìn). Luigi Barzini chên chhai Néu-yok sṳ̀ po hìn-yùng kì 「 mò ngì he chui mî li ke ngìn chho tû-sṳ 」[1], sṳ̀-thoi sien sông ya chhṳ̂n chan vî nì sṳ̂ he Êu-chû chui long màn ke sàng-sṳ chṳ̂-yit. Vî-nì-sṳ̂ sṳ khî hâm-koi Ngi-thai-li tûng-pet-phu Â-tet-lî-â-hói yèn-ngan ke vî nì sṳ̂ sit fù ke 118 ke tó-yí lâu lìn khiûn yit-ke pan-tó. Liá-ke hâm súi sit fù fûn-pu chhai pô hò lâu phì â vùi hò chṳ̂-kiên ke hói-ngan sien.

Vî-nì-sṳ̂ chên-kîn he Vî-nì-sṳ̂ Khiung-fò-koet ke chûng-sîm, sṳ̍p-sṳ kiûn chin-hàng sṳ̍p-sṳ kiûn tûng chṳ̂n sṳ̀ ya chên chhai liá-vi si̍p kiet, yì-chhiâ ya-he 13 Sṳ-ki chṳ 17 Sṳ-ki ma̍t yit-ke fî-sòng chhùng-yeu ke sông-ngia̍p (yû-khì he hiông-liau mo-yi, liòng-sṳ̍t lâu mô phì mo-yi) lâu ngi-su̍t chhùng chṳ́n. Heu-lòi yîn-vì Thú-ngí-khì ngìn tui Thi-chûng-hói tûng piên ke khúng-chṳ chhiuk sṳ́ Êu-chû koet-kâ chhìm-tsáu khì-thâ hòng-sien ke yu̍k mong, Vî-nì-sṳ̂ yîn-chhṳ́ sṳt-hi liáu thai phu-fûn ke chhùng-yeu sin lâu yáng-hióng li̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. THE MOST BEAUTIFUL CITY IN THE WORLD - The New York Times