Basilicata

Chhiùng Wikipedia lòi
Basilicata.
Basilicata.
Basilicata.

Basilicata (Yi-thai-li-ngî: Basilicata Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[basiliˈkaːta]) yi̍t chhṳ̂n Lucania, he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng, sî fûn-phe̍t lâu Campania, Puglia siông-lìn, nàm-piên he Calabria, yû séu thon hói-ngan sien lièn-chiap Tyrrhenian-hói, nang yit-thon chet chhai tûng-nàm-fông — Taranto Vân — lâu Ionia-hói siông-lièn. Chhiòn khî mien-chit 9,995 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 597,768 (2001-ngièn sú-kí), ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 60 ngìn / phìn-fông kûng-lî. Thai-khî Sú-fú Potenza, khî nui fûn PotenzaMatera lióng-sén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]