Valle d'Aosta

Chhiùng Wikipedia lòi
Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta (Yi-thai-li-ngî: Valle d'Aosta, Fap-ngî: Vallée d'Aoste; Franco-Provençal-ngî: Vâl d'Aoûta, Valle yi vì sân kuk) he Yi-thai-li sî-pet-phu ke yit-ke tô sân ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li mien- chit chui-séu ke Thai-khî, mien-chit 3,263 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok-yû 119,548. Khì sî-lìm Fap-koet, pet-fông lâu Sui-sṳ chiap-yòng, nàm-fông phî-lìn Piemonte Thai-khî. Kâi Thai-khî vì Yi-thai-li Ńg-ke thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit. Thai-khî Sú-fú vì Aosta.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]