Friuli-Venezia Giulia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Friuli-Venezia Giulia.
Flag of Friuli-Venezia Giulia.jpg
Friuli-Venezia Giulia.
Friuli-Venezia Giulia.

Fut-liù-li Vî-nì-sṳ̂ Chû-li-â (Ngi-thai-li-ngî: Friuli-Venezia Giulia, Fut-liù-li-ngî: Friûl Vignesie Julie, Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â-ngî: Furlanija-Julijska krajina, Tet-ngî: Friaul-Julisch Venetien), mien-chit 7856km², ngìn-khiéu 118 van, he Yi-thai-li tûng-pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, phî-lìn Vî-nì-thok chṳn khî, O-thi-li, Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-âÂ-tet-lî-â-hói. Chú-yeu sàng-sṳ he Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t (ngìn-khiéu: 210,000) lâu Vû-thit-nui (ngìn-khiéu: 95,000).

Chhù Yi-thai-li-ngî ngoi, Fut-liù-li-ngî chhai cháng-ke chṳn khî ya hàn liù-hàng, pûn yit-sia ngî-ngièn ho̍k-kâ tông chok Yi-thai-li-ngî ke fông-ngièn, khì thâ-ngìn chet ngin-vì kì he yit-mùn vàn-chhiòn thu̍k-li̍p ke ngî-ngièn. Hàn-yû siông-tông-tô ke yit phu-fûn he kóng Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â-ngî ke séu-sú mìn-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]