跳至內容

Rhine-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Rhine-hò.
Rhine-hò.
Rhine-hò.

Rhine-hò (Tet-ngî: Rhein; Fap-ngî: Rhin; Hò-làn-ngî: Rijn; Sui-sṳ Tet-ngî: Rhy) he yit-thiàu Êu-chû Koet-chi hò-liù, fat-ngièn yî Shuì-sṳ Graubünden-chû ke Alps sân-khî, liù kîn Liechtenstein, O-thi-li, Tet-koet lâu Fap-koet, chui-chûng yî Hò-làn liù-ngi̍p Pet-hói. Lòi-yin-hò chhiòn-chhòng yok 1,232 kûng-lî, thûng-hòng khî-thon vì 883 kûng-lî, liù-vet mien-chit yok 17 van phìn-fông kûng-lî. Lòi-yin-hò he Êu-chû chui chhòng ke hò-liù chṳ̂-yit, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie sông chui fàn-mông ke liù-vet chṳ̂-yit.

Yèn-ngan sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]