跳至內容

Sa-fi fuk-li

Chhiùng Wikipedia lòi
Franklin D. Roosevelt Chúng-thúng1935-ngièn 8-ngie̍t 14-ngit chhiâm-sù "Sa-fi Pó-chong-fap".

Sa-fi Fuk-li (Yîn-ngî: Social Welfare) chṳn-chhet ke muk-phiêu chhai-yî yîn yin sa-fi fàn-kin pien-chhiên só yín-fat chṳ̂ sa-fi yín-thô, ngiong koet-mìn chhai ngì-to sâng-yuk, ló-ngièn, chhi̍t-phiang, sṳ̂n-sîm chong-ngai, sṳt-ngia̍p, phìn-khiùng, kín-kip ngùi-nàn tén sâng-miang chûng ke kín-kip fe̍t ngùi-kî sṳ-khien sṳ̀, tet-to chṳn-fú sṳt-chiuk ke kî-chhṳ̀ lâu hia̍p-chhu, vì-fu khì kî-pún ke sâng-fa̍t súi-chún, pin nèn yúng-yû ôn-thin, khien-không, chûn-ngiàm chṳ̂ sâng-fa̍t.