Daejeon

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-thièn Kóng-vet-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thai-thièn Kóng-vet-sṳ.

Thai-thièn Kóng-vet-sṳ (大田廣域市, Hôn-ngî:대전광역시) vi-yî Hôn-koet chûng-phu, he Hôn-koet thi-ńg thai sàng-sṳ, ya-he Chûng-chhîn Nàm-tho ke sú-fú. 2012-ngièn ngìn-khiéu vi 1,539,154-ngìn. Thai-thièn he Hôn-koet Kîn-fú-sien, Fù-nàm-sien, Kîn-fú Kô-suk Kûng-lu, Fù-nàm Kô-suk Kûng-lu ke kâu-chhâ chhú, he Hôn-koet Thiet-tho Kûng-sa chúng-phu só-chhai thi. Muk-chhièn Hôn-koet kôan-soi-thâng, thúng-kie-thâng, thi̍t-hí-thâng, thiàu-tha̍t-thâng, pîn-vu-thâng, sâm-lìm-thâng, vùn-fa-chhòi-thâng, chûng-séu khî-ngia̍p-thâng tén sṳ̍p-ngi chak chṳn-fú kî-kôan vi-yî Thai-thièn Kóng-vet-sṳ. Thai-thièn he Hôn-koet khô-kî chûng-sîm, hó-tô Hôn-koet ngiên-kiu kî-kèu chhiong-he Hôn-koet Khô-ho̍k Kî-su̍t-yen (KAIST), Hôn-koet Thien-chṳ́ lâu Thien-sin Ngiên-kiu-yen (ETRI), Hôn-koet Hòng-khûng Yî-chhiu Ngiên-kiu-yen (KARI) tû vi-yî Thai-thièn Kóng-vet-sṳ. 1993-ngièn, Thai-thièn Kóng-vet-sṳ kí-phan 1993-ngièn Sṳ-kie Pok-lám-fi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Cityscape of Daejeon from Gyejoksan.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]