Au-chû Ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Àu-thai-li-â Ngièn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
檔案:Àu-chû 5-ngièn Chhau-phiàu.jpg
Au-chû 5-ngièn Chhau-phiàu
檔案:Àu-chû 10-ngièn Chhau-phiàu.jpg
Au-chû 10-ngièn Chhau-phiàu
檔案:Àu-chû 20-ngièn Chhau-phiàu.jpg
Au-chû 20-ngièn Chhau-phiàu
檔案:Àu-chû 50-ngièn Chhau-phiàu.jpg
Au-chû 50-ngièn Chhau-phiàu
檔案:Àu-chû 100-ngièn Chhau-phiàu.jpg
Au-chû 100-ngièn Chhau-phiàu

Au-chû Ngièn (Yîn-ngî: Australian Dollar, kién-siá A$ fe̍t-chá AUD), he Au-chû thûng-fo ke kî-pún tân-vi, yit-ngièn yû yit-pak fûn. Au-chû chui-chhû chhái-yung ke thûng-fo lâu Yîn-phông yit-yong, heu-lòi chhái-yung chhṳ-kâ ke thûng-fo Au-chû-phông, pì-chhṳ̍t lâu Yîn-phông thùng-tén. Tông-sṳ̀ yit-phông yû 20 shilling; 1 shilling yû 12 pence. Mî yit-phông tén-yì 240 pence. Heu-lòi 1966-ngièn Au-chû thôi-hàng sṳ̍p-chin-chṳ chṳ̂-sṳ̀, fo-pì thùng-sṳ̀ kói-cho sṳ̍p-chin-chṳ. Tông-sṳ̀ yit Mî-kîm ke ka-chhṳ̍t thai-khái tén-yì pan Yîn-phông, só-yî sîn-ke sṳ̍p-chin-chṳ thûng-fo kói-vi lâu Mî-kîm lièn-thûng.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]