"Kuala Lumpur Koet-chi Kî-chhòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Removing KLIA_Cover.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per c:Commons:Deletion requests/File:KLIA Cover.jpg.
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 唐吉訶德的侍從 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
(Removing KLIA_Cover.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per c:Commons:Deletion requests/File:KLIA Cover.jpg.)
 
[[File:KLIA_Cover.jpg|right|thumb|350px|Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng.]]
'''Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng''' ([[Yîn-ngî]]: Kuala Lumpur International Airport, kién-chhṳ̂n '''KUL''') he [[Mâ-lòi-sî-â]] chui chú-yeu ke koet-chi kî-chhòng chṳ̂-yit, vi-yî [[Siet-làn-ngô-chû]] nàm-phu ke [[Siet-pâng]], lì [[Kit-lùng-po]] yok 50 kûng-lî. Kâi kî-chhòng chang-sṳt khí yung-yî 1998-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit, chhí-thoi chṳ̂-chhièn ke [[Sṳ̂-pang Koet-chi Kî-chhòng]]. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ke phiêu-ngî he “Pá sṳ-kie tai-to Mâ-lòi-sî-â, pá Mâ-lòi-sî-â tai-vông sṳ-kie” (Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World).
Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ya-he [[Thoi-tshú Hòng-sien]] ke thìn-liù-tiám chṳ̂-yit, yù yî [[Yîn-koet Hòng-khûng]], [[O-thi-li Hòng-khûng]] lâu [[Àu-chû Hòng-khûng]] yí thìn-fî Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng, só-yî chṳ́ -chhûn [[Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng]] thìn-liù chhai chhṳ́ kî-chhòng. Kî-chhòng kón-lî kûng-sṳ̂ yìn pó-chhṳ̀ lo̍k-kôn thai-thu, hî-mong Yîn-koet Hòng-khûng lâu Àu-chû Hòng-khûng cho-tet chhùng-sîn chiông Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng chok vì Thoi-tshú Hòng-sien ke yit-ke thìn-liù tiám. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng yù [[Ngit-pún]] [[Kien-chuk-sṳ̂]] [[Het-chhôn Ki-chông]] (黑川紀章) sat-kie, chhái-yung ke khói-ngiam he “Sêm lìm chûng ke kî-chhòng, kî-chhòng chûng ke sêm-lìm”, kî-chhòng si-chû pûn liu̍k-yìm fàn-tîn, kî-chhòng ví-sên thai-lèu chûng-ông sat yû lu-thiên-sṳt, ngoi-mien yû ngie̍t-tai yí-lìm ke fûng-kín.
595

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân