跳至內容

Abejar

Chhiùng Wikipedia lòi
{{{official_name}}}

Abejar he Sî-pân-ngà Sok-lî-â-sén Khà-sṳ̂-tì-li-â lâu Lòi-ngong Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ, mien-chit 23.43 phìn-fông kûng-lî. 2007-ngièn ngìn-khiéu 405.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]