Almazán

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Almazán
Almazán

Almazán he chhai Sî-pân-ngà ke chûng-phu. Chúng mien-chit yû 165 phìn-fông kûng-lî, 2000-ngièn ngìn-khiéu he 5755.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]