跳至內容

Carrascosa de Abajo

Chhiùng Wikipedia lòi
Carrascosa de Abajo

Carrascosa de Abajo he Sî-pân-ngà Soria-sén Castilla lâu León Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ, mien-chit 23,55 phìn-fông kûng-lî. 2012-ngièn ngìn-khiéu 28.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]