Soria

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Soria
Soria

Soria vi-yî Sî-pân-ngà chûng-pet-phu, he Sî-pân-ngà Castilla lâu León ke yit-ke sṳ-chṳ́n, Soria-sén ke sú-fú. Chúng mien-chit 272 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 35151-ngìn (2001-ngièn) , ngìn-khiéu me̍t-thu 129-ngìn/phìn-fông kûng-lî, yok cham chhiòn-sén ngìn-khiéu chúng-su ke 40%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]