跳至內容

Villaseca de Arciel

Chhiùng Wikipedia lòi
Villaseca de Arciel

Villaseca de Arciel he Sî-pân-ngà Soria-sén Castilla lâu León Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ, mien-chit 21,57 phìn-fông kûng-lî. 2012-ngièn ngìn-khiéu 38.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]