跳至內容

Frechilla de Almazán

Chhiùng Wikipedia lòi
Frechilla de Almazán

Frechilla de Almazán he Sî-pân-ngà Soria-sén Castilla lâu León Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ, mien-chit 25,68 phìn-fông kûng-lî. 2012-ngièn ngìn-khiéu 29.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]