跳至內容

La Póveda de Soria

Chhiùng Wikipedia lòi
La Póveda de Soria

La Póveda de Soria he Sî-pân-ngà Soria-sén Castilla lâu León Chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ, mien-chit 64,30 phìn-fông kûng-lî. 2012-ngièn ngìn-khiéu 122.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]