Auvergne-Rhône-Alpes

Chhiùng Wikipedia lòi
Auvergne-Rhône-Alpes .
Auvergne-Rhône-Alpes Khì-chì
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Burgundy-Franche-Comté chiap-yòng. Chúng mien-chit 69,711 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 7,757,595-ngìn (2013-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ain-sén, Allier-sén, Ardèche-sén, Cantal-sén, Drôme-sén, Isère-sén, Loire-sén, Haute-Loire-sén, Puy-de-Dôme-sén, Rhône-sén, Savoie-sén, Sông Savoie-sén. Khì sú-fú he Lyon.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Auvergne-Rhône-Alpes siông-koân ke tóng-on.