Chuk-vì Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chuk-vì Chhàm.
Chuk-vì Chhàm.

Chuk-vì Chhàm (竹圍站) vi-yî Chûng-fà Mìn-koet Sîn-pet-sṳ Thâm-súi-khî, vì Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Thâm-súi-sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Ko-hi Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thâm-súi-sien yi̍t chên yî chhṳ́ chhú sat yû chuk vì chhâ-chhàm.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]