跳至內容

Fûng-chhe̍t-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fûng-tshe̍t-khî)

Fûng-tshe̍t-khî (豐澤區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Tshièn-chiu-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]