Tshòng-tin-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tshòng-tin-yen

Tshòng-tin-yen (長汀縣) tshai Fuk-kien-sén sî-phu he Chûng-koet khiung-sán-tóng ke tshung-yeu li̍t-sṳ́ ki-ngiam-thi, ya-he yit-tsho pó-tshùn yû tsû-tô vùn-vu̍t lâu thí-ngiam Hak-kâ vùn-fa ke tshiên-ngièn kú-sàng.

Li̍t-sṳ́ yèn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]