Chhòng-tîn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshòng-tin-yen)
Tshòng-tin-yen

Tshòng-tin-yen (長汀縣) tshai Fuk-kien-sén sî-phu he Chûng-koet khiung-sán-tóng ke tshung-yeu li̍t-sṳ́ ki-ngiam-thi, ya-he yit-tsho pó-tshùn yû tsû-tô vùn-vu̍t lâu thí-ngiam Hak-kâ vùn-fa ke tshiên-ngièn kú-sàng.

Li̍t-sṳ́ yèn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]