Hói-chhông-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hói-tshong-khî)
跳至導覽 跳至搜尋

Hói-tshong-khî (海滄區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Hà-mûn-sṳ só kón-hot ke Khî

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]