跳至內容

Hiông-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hiong-sàng-khî)

Hiong-sàng-khî (薌城區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Chông-chiu-sṳ só kón-hot ke Sṳ-hot-khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]