Kyrgyz-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kit-ngì-kit-sṳ̂-ngî fe̍t Kit-ngì-kit-sṳ̂-ngî (Sî-lî-ngì sṳ-mû: Кыргыз тили, Â-là-pak sṳ-mû: قىرعىز تىلى) he Â-ngì-thai Ngî-hì Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k ngî-ngièn, lâu Ngò-ngî yit-thùng he Kit-ngì-kit-sṳ̂-sṳ̂-thán ke kôn-fông ngî-ngièn. Kit-ngì-kit-sṳ̂-ngî yû yok 500 van sṳ́-yung chá, vì Khóa-ngì-khiet-tsṳ-chhu̍k sṳ́-yung, lòi-chhṳ Kit-ngì-kit-sṳ̂ sṳ̂ thán, Chûng-koet, Â-fu-hon, Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán, Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán, Thú-ngí-khì, Vû-tsṳ-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kyrgyz-ngî Wikipedia