Nàm-fì Kûi-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-fì Kûi-sien.

Nàm-fì Kûi-sien (Tropic of Capricorn) he ngit-thèu chhṳ̍t-sa-tiám fì-kûi yun-thûng sṳ̀ yì-to chui-nàm sṳ̀ só-chhai ke vúi-sien, khì vúi-thu sú-chhṳ̍t tén yî vòng-chhak kâu-kok, thai-yok chhai nàm-vúi 23-thu 26-fûn. Nàm-fì Kûi-sien thûng-ko ke koet-kâ yû: Nàm-mî-chû: Pâ-sî, Paraguay, Argentina, Chile. Fî-chû: Madagascar, Mozambique, Nàm-fî, Botswana, Namibia. Thai-yòng-chû: Au-chû, Sa-fi Khiùn-tó.