Nàm-fì Kûi-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nàm-fì Kûi-sien.

Nàm-fì Kûi-sien (Tropic of Capricorn) he ngit-thèu chhṳ̍t-sa-tiám fì-kûi yun-thûng sṳ̀ yì-to chui-nàm sṳ̀ só-chhai ke vúi-sien, khì vúi-thu sú-chhṳ̍t tén yî vòng-chhak kâu-kok, thai-yok chhai nàm-vúi 23-thu 26-fûn. Nàm-fì Kûi-sien thûng-ko ke koet-kâ yû: Nàm-mî-chû: Pâ-sî, Pâ-là-kui, Â-kîn-thìn, Chṳ-li. Fî-chû: Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ, Mo̍k-sâm-pí-khiet, Nàm-fî Khiung-fò-koet, Pô-chap-nâ, Nâ-mí-pí-â. Thai-yòng-chû: Àu-thai-li-â, Sa-fi Khiùn-tó.