Nàm-fî rand

Chhiùng Wikipedia lòi

Nàm-fî rand (South African rand) he Nàm-fî ke liù-thûng fo-pi, ki-ho he R fe̍t-chá ZAR.

Nàm-fî rand he Nàm-fî, Lesotho lâu Namibia ke fap-thin fo-pi.