Bangka-Belitung Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pâng-kâ Vú-lî-thung-sén)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pâng-kâ Vú-lî-thung-sén

Pâng-kâ Vú-lî-thung-sén (邦加–勿里洞省Yin-nì-ngî: Kepulauan Bangka Belitung) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun, yù Pâng-kâ-tó yî-khi̍p Vú-lî-thung-tó chû-sṳ̀n, lâu Nàm Sû-mùn-tap-lia̍p-sén kak-hói siông-mong. Pâng-kâ Vú-lî-thung ngièn-pún su̍k-yî Nàm Sû-mùn-tap-lia̍p-sén, 2000-ngièn tân-thu̍k sat-sén. Sú-fú chhai Pâng-kâ-pin-kóng. 2004-ngièn ngìn-khiéu he 1,012,655ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]