Thûng-lìn Séu-ńg

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Thûng-lìn Séu-ńg" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"通靈少女" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thûng-lìn Séu-ńg
The Teenage Psychic
Lui-hînThien-sṳ-khia̍k
Ngièn-chhóngSṳ̀n-son
Phiên-khia̍kPhiên-khia̍k thúng-chhiû: Chhṳ̀n Fò-yí, Liàu Chṳn-khái
Lí Thìn-yî, Lìm Men-fân
Thô-yênChhṳ̀n Fò-yí
Chú-yênKok Sû-yâu, Chhài Fàm-hi, Chhṳ̀n Mu-ngi
Chṳ-chok koet-kâChûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Ngî-ngiènKoet-ngî, Thòi-ngî
Si̍p-sú6-si̍p
Chhòng-thuYok 50 fûn-chûng
Chok-khiukVûn Chṳ́-chhia̍p, Yòng Ván-chhièn
Phién-mî-khiukMuk-liòng-chṳ̂n-chṳ̂n Mò-thì Ngit-sòng
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìnChhṳ̀n Mî-yì, Liû Yî-sien
Khiung-thùng chṳ-chok-ngìnAndrew Qin
Chṳp-hàng chṳ-chok
  • Jonathan Spink (HBO Asia)
  • Erika North
  • Sṳ̂ Ye̍t-vùn (Kûng-khiung Thien-sṳ)
  • Francis Smith (IFA Media)
  • Dean Johnson
Ku-munSofia
Chién-si̍pLìm Khái-ên
Ngoi-kín
Ngiap-yángChhṳ̀n Khiet-khiùn
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Sîn-kâ-po Sông-lìn-chhi chhòn-pô yû-han kûng-sṳ̂ (IFA Media)
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoKûng-sṳ Chú-phîn, HBO Asia
Thù-chhiong kak-sṳt
Pô-chhut koet-kâ
Pô-chhut ngit-khì2017-ngièn 4-ngie̍t 2-ngit  (2017-04-02)-2017-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit  (2017-04-30)

Thûng-lìn Séu-ńg(Yîn-ngî: The Teenage Psychic) he 2017-ngièn sú-pô ke Thòi-vân thien-sṳ-khia̍k, kói-phiên chhṳ phiên-khia̍k lâu thô-yên Chhṳ̀n Fò-yí yî 2013-ngièn chhóng-chok ke ho̍k-sâng khia̍k-chán chok-phín Sṳ̀n-son, Kûng-khiung Thien-sṳ-thòi lâu HBO Asia thèu-pái ha̍p-chok ke yáng-si̍p , ya vì HBO thèu-phu chhai Thòi-vân chṳ-chok pô-chhut chhiâ chhiòn Chûng-vùn fat-yîm ke thien-sṳ chok-phín, yù Kok Sû-yâu, Chhài Fàm-hi, Chhṳ̀n Mu-ngi, Chhàng Yin-sâng lâu Chhia Siòng-ngâ liâng-hâm chú-yên. Yî 2016-ngièn 7-ngie̍t 19-ngit khôi-kiang, chhiòn-khia̍k chhai Thòi-vân phok-ngiap, yî Thòi-vân kiûng-meu vùn-fa chú-thì. Thòi-vân 2017-ngièn 4-ngie̍t 2-ngit am-pû-sṳ̀ 9-tiám chhai kûng-sṳ pô-yàng, HBO Asia am-pû-sṳ̀ 10-tiám chhai Â-chû 23-chak thi-khî pô-yàng.

Yên-yèn lie̍t-péu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu yên-yèn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]