Vòng Sîm-lìn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Vòng Sîm-lìn
2011 ngièn yî Hiông-kóng Apple Store
2011 ngièn yî Hiông-kóng Apple Store
Ńg-kô-sú
Pún-miàng Vòng Kiûn-yì
Lò-mâ-sṳ Wang Hsin-ling
Yîn-vùn miàng Cyndi Wang
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Mìn-chhu̍k Hon-chhu̍k, Hak-kâ
Chhut-se (1982-09-05) 1982-ngièn 9-ngie̍t 5-ngit (39-se)
Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân Sîn-chuk-yen Kuân-sî-chṳ́n
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, yên-yèn
Ngî-ngièn Koet-ngî, Mên-nàm-ngî, Hak-kâ-ngî, Yîn-ngî, Ngit-ngî
Kau-yuk Fà-kông Ngi-káu hi-khia̍k-khô pit-ngia̍p
Yîm-ngo̍k lui-hîn Liù-hàng yîm-ngo̍k
Chhut-tho ngit-khì 2000-ngièn
Chhut-tho-chok Chhâ Chang-chhai Tûi
Thoi-péu-chok 〈Tông Ngì〉〈Oi Ngì〉〈Fâ ke Ka-sâ〉〈Honey〉〈Muk-súi-mô Vân-vân〉〈Ngài vói Hó-hó ke〉〈Chhái-kiûng ke Mì-seu〉〈Kâi-ngièn Ha-thiên ôn-chhin ke Hói〉〈Sîm-thien-sîm〉〈m̀ kieu〉〈Pien-sṳ̀n Sâng-fun-ngìn〉〈Baby Boy〉
Chhong-phién kûng-sṳ̂ Avex(2002-2008)
Kîm-phài Thai-fûng(2009-2011)
Universal Music(2012-)
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Khiâu-khiet-li̍p(hi-khia̍k ha̍p-yok, 2003-2006)
Thai-sâng Yîm-ngo̍k(2002-2008)
Thiên-chhiâng Yîm-ngo̍k (2008-)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Vòng Sîm-lìn(王心凌, 1982-ngièn 9-ngie̍t 5-ngit –  ) he Thòi-vân ke kô-sú.