1962-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi
1950 ngièn-thoi 1960 ngièn-thoi 1970 ngièn-thoi
1980 ngièn-thoi 1990 ngièn-thoi
Ngièn: 1957-ngièn 1958-ngièn 1959-ngièn 1960-ngièn
1961-ngièn 1962-ngièn 1963-ngièn
1964-ngièn 1965-ngièn 1966-ngièn 1967-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 51 ngièn

1962-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]