2000-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
2000-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí
Mî-koet
1996-ngièn ←
2000-ngièn 11-ngie̍t 7-ngit → 2004-ngièn

thèu-phiau-sut 51.2% Increase 2.2 pp
  Official Portrait- President George Walker Bush, 43rd President of the United States, Republican - DPLA - 7482eac0e113bf03014d1686a3733f97.jpeg Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994.jpg
Thì-miàng-chá George W. Bush Al Gore
Chṳn-tóng Khiung-fò-tóng Mìn-chú-tóng
Pún-chû Texas Tennessee
Fu-sú Dick Cheney Joe Lieberman
Sién-kí-ngìn phiau 271 266
sṳn chhut ke chû/sén 30 20 + DC
Mìn-sién tet-phiau 50,456,002 50,999,897
Tet-phiau-sut 47.9% 48.4%

ElectoralCollege2000.svg


chúng-thúng

Bill Clinton
Mìn-chú-tóng

Tông-sién chúng-thúng

George W. Bush
Khiung-fò-tóng

2000-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2000-ngièn 11-ngie̍t 7-ngit kí-hàng, chui-heu Khiung-fò-tóng ke heu-sién-ngìn George W. Bush tông-sién Mî-koet chúng-thúng.