2016-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2016-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí
Mî-koet
2012-ngièn ←
2016-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit → 2020-ngièn

thèu-phiau-sut 55.7% Increase 0.8 pp
 
Thì-miàng-chá Donald Trump Hillary Clinton
Chṳn-tóng Khiung-fò-tóng Mìn-chú-tóng
Pún-chû New York New York
Fu-sú Mike Pence Tim Kaine
Sién-kí-ngìn phiau 304 227
sṳn chhut ke chû/sén 30 + ME-02 20 + DC
Mìn-sién tet-phiau 62,984,828 65,853,514
Tet-phiau-sut 46.1% 48.2%


chúng-thúng

Barack Obama
Mìn-chú-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Donald Trump
Khiung-fò-tóng

2016-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2016-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit kí-hàng, chui-heu Khiung-fò-tóng ke heu-sién-ngìn Donald Trump tông-sién Mî-koet chúng-thúng.