2012-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2012-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí
Mî-koet
2008-ngièn ←
2012-ngièn 11-ngie̍t 6-ngit → 2016-ngièn

thèu-phiau-sut 54.9% Decrease 3.4 pp
 
Thì-miàng-chá Barack Obama Mitt Romney
Chṳn-tóng Mìn-chú-tóng Khiung-fò-tóng
Pún-chû Illinois Massachusetts
Fu-sú Joe Biden Paul Ryan
Sién-kí-ngìn phiau 332 206
sṳn chhut ke chû/sén 26 + DC 24
Mìn-sién tet-phiau 65,915,795 60,933,504
Tet-phiau-sut 51.1% 47.2%


chúng-thúng

Barack Obama
Mìn-chú-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Barack Obama
Mìn-chú-tóng

2012-ngièn Mî-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2012-ngièn 11-ngie̍t 6-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú-tóng ke heu-sién-ngìn Barack Obama tông-sién Mî-koet chúng-thúng.