Bangka-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Bangka-tó

Bangka-tó (Yin-nì-ngî: Pulau Bangka) he Yin-nì Bangka-Belitung Khiùn-tó ke tó chṳ̂-yit. Sén-fú he Pangkal Pinang. Mien-chit yok 11,910 phìn-fông kûng-lî.

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-chhiùng 1710-ngièn yî-lòi, Bangka tó-yí he sṳ-kie sông chú-yeu ke siak sán-thi, siak kûng-ngia̍p yù Yin-nì chṳn-fú lúng-thôn. Pâng-kâ-tó ya chhut-sán Fû-chiau.

Kî-mìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Bangka-tó ngìn-khiéu yok 626,955-ngìn, kî-mìn he Mâ-lòi-chhu̍k Yin-nì-ngìn lâu Hon-chhu̍k Hak-kâ-ngìn vì-chú. Kî-mìn chûng yit-pan chhai lien-siak-chhòng kûng-chok, nang yit-pan chhai Fû-chiau nùng-chhòng kûng-chok.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]