Chhîn-mìn-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhîn-mìn-chiet (清明節) he Chûng-koet chhòn-thúng ke yit chak chiet-ngit, chhai Chhîn-mìn ke chiet-hì ko.