跳至內容

Chûng-koet chhòn-thúng chiet-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Chûng-koet chhòn-thúng chiet-ngit he chṳ́ Chûng-koet Hon-chhu̍k vùn-fa tú ke chhòn-thúng chiet-ngit. Thai-phu-fun ke chiet-ngit tû chhai nùng-la̍k.

Chûng-koet chhòn-thúng chiet-ngit yû: