跳至內容

Chhit-ngiòng-sâng

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhit-ngiòng-sâng (七娘生) fat-ngièn yî Chûng-koet Chû-chêu , he Fà-ngìn thi-khî yî-khi̍p Tûng-â kok-koet ke chhòn-thúng chiet-ngit, chhai nùng-la̍k chhit-ngie̍t chhû-chhit khin-chuk, lòi-chhṳ yî ngiù-lòng lâu chṳt-ńg ke chhòn-sot. Chú-yeu ke si̍p-siu̍k he hí-fuk.