Kiú-ngie̍t-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiú-ngie̍t-chiet (九月節), ya ham cho Chhùng-yòng-chiet (重陽節) fe̍t-chá Têu-mî-chiet (兜尾節), he Chûng-koet chhòn-thúng ke yit chak chiet-ngit, chhai nùng-la̍k kiú-ngie̍t chhû-kiú ko.