Chi-cho

Chhiùng Wikipedia lòi

Chi-cho (祭灶), ya ham cho sung-cho-vòng (送灶王), he Chûng-koet chhòn-thúng ke yit chak chiet-ngit, chhai nùng-la̍k lia̍p-ngie̍t ngi̍p-sâm ko.