Pat-ngie̍t-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Pat-ngie̍t-chiet (八月節), yu hêm-cho Chûng-chhiû-chiet (中秋節), he Tûng-Â vùn-fa-khiên mìn-kiên ke yit-chak chhòn-thúng chiet-ngit, hí-ngièn yî Chûng-koet, vì mî-ngièn ke Nùng-la̍k Pat-ngie̍t Sṳ̍p-ńg, yok chhai kûng-la̍k ke 9-ngie̍t chṳ 10-ngie̍t-chhû. On-cheu Chûng-koet ke Nùng-la̍k, Pat-ngie̍tchhiû-kui ke thi-ngi ke ngie̍t, kú sṳ̀ chhṳ̂n-vì chhung-chhiû, yîn-chhṳ́ mìn-kiên chhṳ̂n-vì chûng-chhiû, yu chhṳ̂n Chûng-chhiû-chiet, chhiû-sip, Pat-ngie̍t pan, ngie̍t-sip, ngie̍t-chiet, Sṳ̍p-ńg ya, yu yîn-vì liá yit thiên ngie̍t liong mân yèn, siong-chṳ̂n thòn-yèn, yu chhṳ̂n-vì thòn-yèn-chiet, he Fà-ngìn si thai chiet ngit chṳ̂-yit. Chhù Fà-ngìn thi-khî ngoi, Pat-ngie̍t-chiet ya-he Chêu-siên pan-tó, Ngit-pún, Ye̍t-nàm, Liû-khiù ke chhòn-thúng chiet-ngit.