Chhièn-Liòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhièn-Liòng.

Chhièn-Liòng (前涼, 320-ngièn -376-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet chṳn-khièn chṳ̂-yit.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]